กุสุมาขนส่ง

ติดต่อ
ที่อยู่
2 หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลรถ
6 ล้อ คอก 5.5 เมตร2
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, สินค้าแช่แข็ง
User Info
เกี่ยวกับ
...บริการรถรับจ้างทั่วไป...
บริการรถ 6 ล้อ รับจ้าง รับ-ส่ง สินค้าทั่วไป
ขนของย้ายของ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
..ราคาเป็นกันเอง..
ราษฎร์บูรณะ 44
ติดต่อคุณนิด (กุสุมา) โทร.086-0529317,086-0066421,080-6233215
หมายเหตุ เป็นเจ้าของรถโดยตรง ไม่มีค่าหัวคิว
ข้อมูลของรถ
ยาว 6.50 เมตร
กว้าง 2.35 เมตร
Business hours
24 ชั่วโมง
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
100%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
23/04/2012 23:24
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
บุคคลธรรมดา
add_circle