อัตราค่าบริการ

โทเคน
ฟังก์ชันสำหรับค้นหาเส้นทางราคา ผู้ใช้งานสามารถประเมินราคาค่าขนส่งเบื้องต้นได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

0.1

ฟังก์ชั่นสำหรับคำนวณระยะทาง ผู้ใช้งานสามารถรู้พิกัดของเส้นทางที่จะขนส่งและสามารถประเมินค่าขนส่งเบื้องต้นได้

0.2

ฟังก์ชันคำนวณต้นทุนเที่ยวขนส่ง เพื่อให้สามารถประเมินรายได้และกำไรขาดทุนจากเที่ยวขนส่งได้

3

ฟังก์ชันสำหรับดูรายละเอียดและตอบรับการจองเที่ยวรถ เป็นช่องทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

5

ฟังก์ชั่นสำหรับจ่ายงานให้พนักงานขับรถภายในองค์กร เพื่อยกระดับการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

10

ฟังก์ชันสำหรับการจ่ายงานข้ามองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจและทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

20

add_circle