สร้างใบสั่งงาน

Loading…

เลขที่ใบงาน {{jobNumber}}

ข้อมูลผู้ส่ง

กรุณาใส่เวลาให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ส่ง : {{shipperContact}} ({{shipperTel}})
ที่อยู่ : {{originFullAddress}}

ข้อมูลผู้รับ

หรือ
หากไม่มีข้อมูลสถานที่ผู้รับ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใหม่
กรุณาใส่เวลาให้ถูกต้อง

ข้อมูลสินค้า

# ชื่อสินค้า จำนวน หน่วย
{{index + 1}} {{item.displayName}} {{item.quantity}} {{item.unit}}
add_circle