กุสุมาขนส่ง

Contact
Address
2 หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
Vehicle
6 ล้อ คอก 5.5 เมตร2
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, สินค้าแช่แข็ง
User Info
About
...บริการรถรับจ้างทั่วไป...
บริการรถ 6 ล้อ รับจ้าง รับ-ส่ง สินค้าทั่วไป
ขนของย้ายของ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
..ราคาเป็นกันเอง..
ราษฎร์บูรณะ 44
ติดต่อคุณนิด (กุสุมา) โทร.086-0529317,086-0066421,080-6233215
หมายเหตุ เป็นเจ้าของรถโดยตรง ไม่มีค่าหัวคิว
ข้อมูลของรถ
ยาว 6.50 เมตร
กว้าง 2.35 เมตร
Business hours
24 ชั่วโมง
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
115days
Information point
100%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
23/04/2012 23:24
Member Role
Carrier
Business Type
Individual
add_circle