หจก. ถังชัยหาดใหญ่ขนส่ง

ติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 255 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคใต้
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User Info
เกี่ยวกับ
Business hours
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
ไม่มี
Information point
50%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
26/11/2008 14:47
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
ชื่อบริษัท
add_circle