หจก. ถังชัยหาดใหญ่ขนส่ง

Contact
Address
เลขที่ 255 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Vehicle
Service Area
Region
ภาคใต้
Product
Product
ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
N/A
Information point
50%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
26/11/2008 14:47
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle