หารถส่งเบียร์ by Be Craft Beer
publicPublic group
Group Info
ผู้ดูแลระบบ
บีคราฟท์เบียร์Verified member
คำอธิบาย
เราเป็นผู้นำเข้าเบียร์ ไวน์ และสุราต่างประเทศ ต้องการหาทีมงานขนส่งที่มีมาตรฐานในการทำงาน เพื่อกระจายสินค้าไปส่งตามร้านต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด
Pick-up Point
DC001 คลัง BECRAFT BEER
Product Type
สินค้าอุปโภค,บริโภค
ประกันสินค้า :
100,000 บาท
Pickup Area
กรุงเทพมหานคร
Delivery Area
กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการ

Members
317 members

รถกระบะรับจ้าง ยูที ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด KA logistics บริษัท สุวรรณบุตร จำกัด กล้าหาญ ขนส่ง
add_circle