DX101 - กลุ่มขนส่ง (Group) ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ไทย

หากพูดถึง "กลุ่ม" มักจะเป็นฟีเจอร์หลัก ในโซเซียลมีเดียดังๆ ส่วนใหญ่ ซึ่งประโยชน์ของการรวมกลุ่มนั้นมีมากมาย

สำหรับ ดีเอ็กซ์ แล้ว "กลุ่ม" Group คือกลุ่มขนส่ง ซึ่งจากมุมมองของเราเชื่อว่า หากบริษัท หรือองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับขนส่ง รวมกลุ่มกันเพื่อใช้ทรัพยากร แบ่งบัน รวมถึงทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะทำงานในรูปแบบสาธารณะ หรือแบบส่วนตัว (ภายใน) จะยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งได้อย่างแน่นอน 

ซึ่งใน DXPLACE กลุ่มสามารถสร้างเพื่อนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ใช้โยนงานขนส่งเข้ากลุ่ม

add_circle