NARATA

ติดต่อ
ที่อยู่
973, President Tower, 9th Fl แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลรถ
4 ล้อ ตู้ทึบ1
6 ล้อ คอก 5.5 เมตร1
รถอื่น ๆ1
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
User Info
เกี่ยวกับ
Business hours
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
50%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
15/03/2010 09:53
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
ชื่อบริษัท
add_circle