หจก.ปริวัฒน์ขนส่ง

ติดต่อ
ข้อมูลรถ
10 ล้อ ตู้ทึบ1
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ย้ายบ้าน,สำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ยา, เคมีภัณฑ์
User Info
เกี่ยวกับ
Business hours
08.00 น.-18.00 น.
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
55%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
15/03/2012 08:14
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
ชื่อบริษัท
add_circle