KAInterlogistics (ประเทศไทย)

ติดต่อ
ที่อยู่
438/17 ถ.เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลรถ
รถกึ่งพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ 40ฟุต ตู้แห้ง4
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, วัสดุอันตราย, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User Info
เกี่ยวกับ
Business hours
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
59%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
16/03/2011 08:51
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
ชื่อบริษัท
add_circle