winyu_p@rmutt.ac.th

ข้อมูลรถ
รถกึ่งพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ 40ฟุต ตู้แห้ง2
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
User Info
เกี่ยวกับ
Business hours
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
ไม่มี
Information point
16%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
09/09/2022 06:06
ประเภทธุรกิจ
ประเภทบริษัท
บุคคลธรรมดา
add_circle