chatchai.sst2020@gmail.com

ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ตู้คอนเทรนเนอร์, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, ชิ้นส่วนยานยนต์, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ยา, เคมีภัณฑ์, อุปกรณ์ฟาร์ม, วัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน
User Info
เกี่ยวกับ
มีประสบการณ์ด้านการขอนส่งกว่า10ปี
Business hours
24 ชั่วโมง
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
ไม่มี
Information point
82%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
14/08/2022 12:37
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
ชื่อบริษัท
add_circle