หจก.คงกะพันขนส่ง

Contact
Address
เลขที่ 310/10-11 ถ.ราเมศวร์ จ.พัทลุง
Vehicle
Service Area
Region
ภาคใต้, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ย้ายบ้าน,สำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
N/A
Information point
55%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
04/11/2008 16:02
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle