หจก.ลานนาอินเตอร์แทรค

Contact
Address
15หมู่10 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Vehicle
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, สินค้าอุปโภค,บริโภค
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
N/A
Information point
50%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
30/01/2010 22:15
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle