ภูศรีภัณฑ์บริการ

Contact
Address
41/65 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
Vehicle
6 ล้อ คอก 5.5 เมตร1
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
115days
Information point
59%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
24/10/2011 11:48
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle