ประยูรการค้า

Contact
Address
อาคารร้านประยูรการค้า เลขที่ 19/9 หมู่ 7 ถ.ลพบุรี-วังม่วง จ.สระบุรี
Vehicle
4 ล้อ ตู้ทึบ2
6 ล้อ คอก 5.5 เมตร2
10 ล้อ คอก1
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุอันตราย, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
115days
Information point
55%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
28/05/2009 09:50
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle