ภูพนาพาราวู้ด จำกัด

Contact
Address
6/3 หมู่ที่4 ต. หาดพันไกร เมือง ชุมพร ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
Vehicle
รถกึ่งพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ 20ฟุต ตู้แห้ง4
รถกึ่งพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ 40ฟุต ตู้แห้ง8
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้
Product
Product
ขนส่ง , โดยสาร, ผลิตภัณฑ์เกษตร
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
115days
Information point
59%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
02/03/2013 09:33
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle