ไอโอโอ เซอร์วิส กร๊ป

Contact
Address
IOO Service Group.,Co.Ltd ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
Vehicle
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ, วัสดุอันตราย, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, ชิ้นส่วนยานยนต์, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ยา, เคมีภัณฑ์, อื่นๆ
User Info
About
บริการขนส่งด้วย กระบะ/รถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบทั่วประเทศ
Business hours
24 Hr.
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
N/A
Information point
73%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
09/08/2019 08:13
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle